MUDr. Petr Skovajsa - Odbornost

Profesní životopis

1983-1989
studium na Fakultě Všeobecného lékařství, Univerzita Palackého, Olomouc - ukončeno s vyznamenáním a udělením ceny rektora Univerzity
1990
Nemocnice Náchod, oddělení ortopedie a traumatologie - sekundární lékař
1992
specializace v oboru ortopedie I. stupně
člen ČSOT (Česká společnost pro ortopedii a traumatologii)
1995
pracovní pobyt 3 měsíce v Univerzitní nemocnici Tel - Aviv, Izrael - oddělení ortopedie
1998
pracovní pobyt 4 týdny v Univerzitní nemocnici Innsbruck, Rakousko - oddělení traumatologie
člen AGA (Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft fur Arthroskopie)
pracovní pobyt 3 měsíce v Univerzitní nemocnici Bulovka Praha - oddělení ortopedie
specializace v oboru ortopedie II. stupně
2000
pracovní pobyt 3 týdny v Univerzitní nemocnici Speissing, Vídeň, Rakousko - oddělení ortopedie
2001
stipendista prestižního týdenního Salzburg Cornell Seminar, Salzburg, Rakousko, pod patronací Cornell University, New York
pracovní pobyt 4 týdny v Univerzitní nemocnici SF a v Sports Medicine Center, San Francisco, USA
2002
stipendista Mezinárodní Společnosti pro Ortopedii a Traumatologii (SICOT), Korean Sicot Scholarship, San Diego, USA
2005
pracovní pobyt 4 týdny v Univerzitní nemocnici M.Luther Krankenhaus, Berlín, Německo - oddělení ortopedie
jmenován zástupcem primáře oddělení ortopedie a traumatologie nemocnice Náchod
jmenován primářem operačních sálů nemocnice Náchod
2006
člen ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)
2007
absolvent CCJR (Current Concepts in Joint Replacement), Orlando, USA

vytvořil Tabaki