Autologní upravená plazma

(Autologous conditioned plasma – ACP)

Hojení tkání lidského organismu spočívá v komplexním procesu regulovaném krevními bílkovinami.

Většina těchto bílkovin pochází z buněčných fragmentů krve zvaných krevní destičky (trombocyty).

V případě poranění dochází k aktivaci trombocytů, k jejich koncentraci v místě poškozené tkáně a k uvolnění bílkovin tzv. growth factors prospěšných k hojení.

Co je to autologní upravená plazma (ACP)?

ACP je koncentrát krevních destiček a bílkovin growth factors získaných z malého množství krve pacienta.

Zvýšená koncentrace bílkovin growth factors významně přispívá k urychlení hojení poškozené tkáně (chrupavky, šlach, svalů, kostí) a zkracuje tak nezbytnou dobu léčení.

ACP, koncentrát bílkovin growth factors je injekčně aplikován do místa poškozené tkáně pacienta.

Počet aplikací ACP určuje ošetřující lékař.

Riziko přenosu nemocí či vznik alergické reakce jsou vyloučeny pří-pravou ACP z odebrané žilní krve pacienta.

Reference:

  1. Sánchez M., Anitua E. Intra-articular injection of an autologous preparation rich in growth factors for the treatment of knee osteoarthritis: a retrospective cohort study.
  2. Hall M. P., Band P. A., Meislin R. J. Jazrawu L. M., Pardone D. A. Platelet-rich plasma: Current concepts and application in sports medicine.
  3. Sánchez M., Anitua E. Platelet-rich therapies in the treatment of orthopaedic sport injuries.

vytvořil Tabaki