Autologní upravená plazma

Postup léčby

  1. Dle předchozí telefonické domluvy se dostavíte do ambulance s veškerou zdravotní dokumentací.
  2. Dle klinického vyšetření a charakteru Vašich obtíží bude navržen optimální léčebný postup a termín aplikace ACP. Jedná se o běžný ambulantní zákrok v trvání cca 20 minut při kterém nejsou použity anestetika. Pracovní neschopnost není nezbytná, v den aplikace ACP je vhodné se vyvarovat velké fyzické námahy.
  3. Injekční aplikace koncentrátem ACP je velmi dobře snášena, celkové i místní projevy nežádoucích účinků jsou velmi vzácné. Riziko přenosu nemocí či vznik alergické reakce jsou vyloučeny přípravou ACP koncentrátu z krve pacienta. Zvýšená tělesná teplota z důvodu nemoci znemožňuje zpracování odebrané krve za účelem získání koncentrátu ACP!!
  4. Den před stanoveným termínem aplikace ACP je vhodné dodržet pitný režim- cca 2,5-3 litry tekutin.
  5. V den aplikace ACP Vám bude na ambulanci proveden odběr 10ml žilní krve za přísně aseptických podmínek.
  6. Z odebrané krve bude získán koncentrát plazmy bohaté na aktivované krevní destičky a léčivé růstové faktory (ACP).
  7. Koncentrát ACP Vám bude za přísně sterilních podmínek injekčně aplikován do poškozené tkáně (svalová vlákna, úpony šlachové, dutina kloubní). V místě aplikace můžete pociťovat mírný tlak, bolestivost je srovnatelná se standardním obstřikem a obvykle dobře snášena. Místo vpichu se přelepí náplastí, kterou můžete cca za 2 hodiny odstranit.
  8. Počet aplikací koncentrátem ACP je určen charakterem Vašich obtíží , u svalových poranění a úponových obtížích 2-3 aplikace v týdenních či dvoutýdenních intervalech, u potíží kloubních 3-5 aplikací v týdenních či dvoutýdenních intervalech.

Cena

Léčba koncentrátem ACP není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Úhrada jedné injekční aplikace ACP činí 1.500,-Kč

Kontakt

MUDr. Petr Skovajsa
Ortopedická ambulance
Lékárna "U černého orla"
T. G. Masaryka 197
Nové Město nad Metují
Ordinace (vždy po předchozí telefonické domluvě!!!):
Tel. č.: +420 491 601 173, +420 491 472 843
Čtvrtek: l5.30- 17.30
mapa

MUDr. Petr Skovajsa
Ortopedická ambulance
Městská nemocnice Městec Králové,a.s.
Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
Ordinace (vždy po předchozí telefonické domluvě!!!):
Tel. č.: +420 325 633 126
Pátek: 09.00-14.00
mapa

vytvořil Tabaki